Fájdalommentes fogászat, barátságos magyar árakon
Bejelentkezés: 06 (1) 266 6766 | info@harmoniadental.hu
  1. A Harmónia Fogászati Stúdió Kft. a pácienseinek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban az álábbi garanciákat vállalja:

– Fix pótlásoknál (korona, híd): fémkerámia 2 év, préskerámia 2 év, cirkónium 2 év.

– Kivehető pótlásoknál: részleges fogsor 1 év, teljes fogsor 1 év.

– Implantáció esetén (az implantátum szerkezeti elemire): 2 év.

– Fogtömésnél: 6 hónap garanciát vállal.

– A garanciavállalás (jótállás) nem terjed ki az ideiglenes megoldásokra, a koronával/híddal ellátott fogak későbbi gyökérkezelésére, a páciens szervezetének természetes reakciói, a nem rendeltetésszerű használat, vagy a nem megfelelő szájhigiénia által okozott előre nem látható következményekre.

2.A garancia érvényesítésének két alapvető feltétele van: a megfelelő szájhigiénia, valamint az évente elvégzett rendszeres kontrollvizsgálat, melynek dokumentálását az Harmónia Fogászati Stúdió Kft. végzi.

3. Jótállási feltételek:

– A kezelés befejezése után a páciens, legalább egy szájhigiéniai utókezelést igénybe kell vegyen minden évben, illetve meg kell jelenjen az előírt kontrollvizsgálatokon Követnie kell az ajánlott gondozási programot.

– A fogorvos által előírt utógondozás, kontrollvizsgálat és szájhigiéniai utasítások betartása.

– A páciens jó szájhigiéniája, a megfelelően tisztán tartott fogpótlás.

– A fogpótlás rendeltetésszerű használata, kizárólag fiziológiás rágóerőnek való kitétele,  amely nem vezet a fogmű túlterhelődéséhez.

– A fogmű nincs kitéve külső eredetű fizikai behatásnak.

– Minden számla kiegyenlítésre került.

  1. A garancia érvényét veszíti az alábbi esetekben:

– A páciens nem vesz részt az évenkénti ellenőrző vizsgálatokon, nem követi az előírt szájhigiéniai gondozási programot.

– Az implantátumok helyi vagy távoli gyulladás következtében történő kilökődése, amely a kezelő fogorvos által előírt utógondozás, ellenőrző vizsgálatok és szájhigiéniai utasítások elmulasztása következtében, illetve egyéb távoli szervi megbetegedés miatt alakul ki.

– A fogpótlás nincs megfelelően tisztán tartva, a beteg szájhigiéniája elhanyagolt.

– A fogpótlás nem rendeltetésszerű használata, a fiziológiás rágóerőnél nagyobb extrém erőbehatások, melyek a fogpótlás fokozott terheléséhez vezetnek.

–  Nem megfelelő táplálkozás és egyéb egészségkárosító szokások miatt felmerülő  problémák.

–  A kivehető fogsor mechanikai sérülése, törés (pl. küzdősportok okán), vegyi anyagok (koncentrált alkohol, vegyszerek) okozta kémiai sérülések.

–  A rágóapparátus megbetegedése szisztémás- fertőző és daganatos betegségek, illetve  ezek kezelése miatt.

–  Balesetek, valamint ezek során történő sürgősségi beavatkozások következményei.

–  Pszichés és egyéb mentális betegségek miatti problémák.

  1. További speciális esetek, amikor a garancia érvényét veszti:

–  A páciens rövid idő alatt történő nagymértékű súlyvesztése.

–  A fogpótlás rendeltetésszerű, mindennapi használata következtében történő sérülésének, hibájának garanciaidőn túl történő bejelentése.

–  A fog a korábbi kezelések (tömés, koronapreparáció) következtében szorul  gyökérkezelésre.

–  A fogak gyökérkezelése során fellépő szövődményekre és annak következményeire (a fog eltávolítása szükséges).

–  Gyökérkezelt fogak várható élettartamára nem tudunk garanciát vállalni és a kezelés esetleges sikertelensége nem előrelátható.

–  Más fogorvosi rendelőben történt beavatkozások a garancia elvesztését eredményezik.

  1. Reklamáció:

Megrendelő esetleges minőségi kifogását a jótállási időn belül kérjük az észlelést követően, haladéktalanul és írásban közölni a Szolgáltatóval, az alábbi címen: 1056. Budapest, Molnár u. 53. 1/3.. Kérjük, értesítse közvetlenül a Rendelőt a +36 1 266 6766-es telefonszámon.

Megrendelő a kifogás kivizsgálása érdekében köteles ellenőrző vizsgálaton megjelenni, a kifogásolt fogművet a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, és a reklamációval kapcsolatos minden információt és adatot megadni. Felek a vizsgálatról jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben a Megrendelő minőségi kifogása alapos, a Szolgáltató a kifogásolt munka megvizsgálásától számított 3 munkanapon belül köteles arról nyilatkozni, hogy további 14 munkanapon belül eleget tud-e tenni a Megrendelő által jogszerűen érvényesített kijavítási, pótlási igénynek.

Ha a 2. pontban részletezett okokra tekintettel a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól mentesül, vagy a kifogásolt fogmű elvesztésére/egyéb okokra (pl. a reklamáció késedelmes előterjesztésére) visszavezethetően a kifogást nem lehet kivizsgálni, a Szolgáltató reklamációt nem fogad el.

Megrendelő, vagy a Megrendelő törvényes képviselője a Szerződés aláírásával elismeri, hogy jelen garanciális feltételek rendelkezéseit megismerte és elfogadta.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This