Fájdalommentes fogászat megfizethető árakon
Bejelentkezés: 06 (1) 266 6766 | info@harmoniadental.hu
  1. A Harmónia Fogászati Stúdió Kft. a pácienseinek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban az álábbi garanciákat vállalja:

– Fix pótlásoknál (korona, híd): fémkerámia 2 év, préskerámia 2 év, cirkónium 2 év.

– Kivehető pótlásoknál: részleges fogsor 1 év, teljes fogsor 1 év.

– Implantáció esetén (az implantátum szerkezeti elemire): 2 év.

– Fogtömésnél: 6 hónap garanciát vállal.

– A garanciavállalás (jótállás) nem terjed ki az ideiglenes megoldásokra, a koronával/híddal ellátott fogak későbbi gyökérkezelésére, a páciens szervezetének természetes reakciói, a nem rendeltetésszerű használat, vagy a nem megfelelő szájhigiénia által okozott előre nem látható következményekre.

2.A garancia érvényesítésének két alapvető feltétele van: a megfelelő szájhigiénia, valamint az évente elvégzett rendszeres kontrollvizsgálat, melynek dokumentálását az Harmónia Fogászati Stúdió Kft. végzi.

3. Jótállási feltételek:

– A kezelés befejezése után a páciens, legalább egy szájhigiéniai utókezelést igénybe kell vegyen minden évben, illetve meg kell jelenjen az előírt kontrollvizsgálatokon Követnie kell az ajánlott gondozási programot.

– A fogorvos által előírt utógondozás, kontrollvizsgálat és szájhigiéniai utasítások betartása.

– A páciens jó szájhigiéniája, a megfelelően tisztán tartott fogpótlás.

– A fogpótlás rendeltetésszerű használata, kizárólag fiziológiás rágóerőnek való kitétele,  amely nem vezet a fogmű túlterhelődéséhez.

– A fogmű nincs kitéve külső eredetű fizikai behatásnak.

– Minden számla kiegyenlítésre került.

  1. A garancia érvényét veszíti az alábbi esetekben:

– A páciens nem vesz részt az évenkénti ellenőrző vizsgálatokon, nem követi az előírt szájhigiéniai gondozási programot.

– Az implantátumok helyi vagy távoli gyulladás következtében történő kilökődése, amely a kezelő fogorvos által előírt utógondozás, ellenőrző vizsgálatok és szájhigiéniai utasítások elmulasztása következtében, illetve egyéb távoli szervi megbetegedés miatt alakul ki.

– A fogpótlás nincs megfelelően tisztán tartva, a beteg szájhigiéniája elhanyagolt.

– A fogpótlás nem rendeltetésszerű használata, a fiziológiás rágóerőnél nagyobb extrém erőbehatások, melyek a fogpótlás fokozott terheléséhez vezetnek.

–  Nem megfelelő táplálkozás és egyéb egészségkárosító szokások miatt felmerülő  problémák.

–  A kivehető fogsor mechanikai sérülése, törés (pl. küzdősportok okán), vegyi anyagok (koncentrált alkohol, vegyszerek) okozta kémiai sérülések.

–  A rágóapparátus megbetegedése szisztémás- fertőző és daganatos betegségek, illetve  ezek kezelése miatt.

–  Balesetek, valamint ezek során történő sürgősségi beavatkozások következményei.

–  Pszichés és egyéb mentális betegségek miatti problémák.

  1. További speciális esetek, amikor a garancia érvényét veszti:

–  A páciens rövid idő alatt történő nagymértékű súlyvesztése.

–  A fogpótlás rendeltetésszerű, mindennapi használata következtében történő sérülésének, hibájának garanciaidőn túl történő bejelentése.

–  A fog a korábbi kezelések (tömés, koronapreparáció) következtében szorul  gyökérkezelésre.

–  A fogak gyökérkezelése során fellépő szövődményekre és annak következményeire (a fog eltávolítása szükséges).

–  Gyökérkezelt fogak várható élettartamára nem tudunk garanciát vállalni és a kezelés esetleges sikertelensége nem előrelátható.

–  Más fogorvosi rendelőben történt beavatkozások a garancia elvesztését eredményezik.

  1. Reklamáció:

Megrendelő esetleges minőségi kifogását a jótállási időn belül kérjük az észlelést követően, haladéktalanul és írásban közölni a Szolgáltatóval, az alábbi címen: 1056. Budapest, Molnár u. 53. 1/3.. Kérjük, értesítse közvetlenül a Rendelőt a +36 1 266 6766-es telefonszámon.

Megrendelő a kifogás kivizsgálása érdekében köteles ellenőrző vizsgálaton megjelenni, a kifogásolt fogművet a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, és a reklamációval kapcsolatos minden információt és adatot megadni. Felek a vizsgálatról jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben a Megrendelő minőségi kifogása alapos, a Szolgáltató a kifogásolt munka megvizsgálásától számított 3 munkanapon belül köteles arról nyilatkozni, hogy további 14 munkanapon belül eleget tud-e tenni a Megrendelő által jogszerűen érvényesített kijavítási, pótlási igénynek.

Ha a 2. pontban részletezett okokra tekintettel a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól mentesül, vagy a kifogásolt fogmű elvesztésére/egyéb okokra (pl. a reklamáció késedelmes előterjesztésére) visszavezethetően a kifogást nem lehet kivizsgálni, a Szolgáltató reklamációt nem fogad el.

Megrendelő, vagy a Megrendelő törvényes képviselője a Szerződés aláírásával elismeri, hogy jelen garanciális feltételek rendelkezéseit megismerte és elfogadta.

Pin It on Pinterest

Share This

Pin It on Pinterest

Share This